UiB Studentrapport

Studentar som har vore på utveksling gjennom UiB sine avtalar må levere rapport frå opphaldet til UiB.